3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP

Česky Strategie a podnikatelský plán v MSP
Anglicky Strategy and Business Plan in SMEs
Německy Strategie und ein Geschäftsplan in KMU
Forma výuky 2 hod. přednášek – 2 hod. cvičení
Úroveň studia magisterská navazující
Rok studia (dopor.) 2. rok magisterské navazující obor PE a jiné
Semestr zimní – letní
ECTS kredity 6
Garant Ing. Ivana Svobodová
Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti)
Zákazy
Jazyk výuky český

Předmět se věnuje v 1. polovině semestru tvorbě a prezentaci podnikatelského plánu a ve 2. polovině tvorbě strategie a business modelů.

Cvičení jsou prakticky zaměřena – tvorbu podnikatelských plánů i strategií se studenti učí na konkrétních příkladech. Obhajobu podnikatelského záměru studenti cvičí na obvyklé prezentaci, lean canvas a elevator pitch před investorem.

Přednášky jsou sestaveny z hostů: investorů, business andělů a malých podnikatelů s inspirativním podnikatelským příběhem z různých oborů (v ZS 2013 jimi byli např. Ivan Pilný, Tomáš Orlík, Pavel Skopal, Petr Vališ, Martin Wallner).

Zaměření předmětu

V rámci přednášek se studenti seznámí s teorií strategického řízení firmy, metodami a technikami strategického řízení, se zásadami sestavování podnikatelského plánu a jeho hodnocením. V rámci cvičení si studenti osvojí praktické zkušenosti při zpracování strategického plánu firmy, osvojí si tvorbu podnikatelských plánů a projektů, včetně získávání informací o firmách.

Inovace tohoto předmětu je financována v rámci projektu CZ.2.17/3.1.00/33330 „Student podnikatel – Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze“ z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti umět:

  • definovat proces tvorby podnikatelského plánu,
  • určit vhodné formy hodnocení podnikatelského plánu,
  • popsat strategické řízení v malé a střední firmě,
  • vybrat vhodné typy strategií,
  • identifikovat slabá a silná místa ve strategickém řízení firmy,
  • navrhnout podnikatelský plán pro založení malé, resp. střední firmy nebo pro již existující firmu,
  • posoudit podnikatelský záměr jiného podnikatelského subjektu, včetně oponování jeho realizovatelnosti,
  • ukázat a interpretovat podnikatelský plán před potenciálním investorem,
  • připravit strategický rozvojový záměr malé, resp. středně velké firmy,
  • zhodnotit a zoponovat vhodnou strategii.