Report ze soutěže podnikatelských projektů

Mnozí vysokoškolští studenti již přemýšlí nad svou budoucí profesní dráhou. Většina z nich již má promyšleno, v jakém oboru by se rádi nechali zaměstnat po skončení svých studií. Studenti vedlejší specializace Podnikání na Podnikohospodářské fakultě VŠE však svou kariéru chtějí provázat s vlastním podnikáním. Vidina pracovní svobody bez omezení a dělání si věcí podle svého je velikým lákadlem. Studium vedlejší specializace by jim mělo pomoci rozvinout své nápady a poskytnou jim cenné rady k úspěšné realizaci svých projektů. Každý si je zde vědom úsilí, píle a trpělivosti, kterou je potřeba investovat pro splnění si svého cíle. Určitým vrcholem studia této vedlejší specializace je pak soutěž podnikatelských projektů Innoversity.

Letošní soutěž byla pořádána již poosmé a ani letos nechyběly velmi kreativní a zajímavé projekty. Soutěž je konána pod záštitou doc. Ing. Jitky Srpové, CSc. v prostorech podnikatelského inkubátoru xPort. Kvalita soutěže je zajištěna především účastí mnohých odborníků se zkušenostmi z manažerských pozic či vlastního podnikání, kteří tvoří porotu hodnotící jednotlivé projekty. Letos v porotě zasedla Ing. Judita Naňková (zastupující partnera soutěže Českou spořitelnu), Bc. Filip Sušanka (EKOSPOL a.s.), Jan Školník, MBA (Hobra – Školník s.r.o.), Martin Vohánka, MBA (W.A.G. Payment Solutions), Ing. Aleš Holan, MBA (AHC) a Ing. Stanislav Richter (zástupce xPort VŠE).

Samotná realizace soutěže pak byla umožněna díky sponzorským darům výše zmíněných společností. Dále se na podpoře projektu Innovesity podílely společnosti Mattoni a Tron, které přispěly nemalým podílem ke kvalitní organizaci soutěže. Bez podpory sponzorů by bylo jen těžko možné soutěž zorganizovat. Všem partnerům tedy děkujeme za poskytnuté finanční i nefinanční dary.

Hlavní náplní soutěže byla prezentace celkem osmi různých studentských projektů doplněna externí prezentací firmy SimpleJohn. Následovalo vyhlášení výsledků doprovázené předáním cen vítězům. Závěrem soutěže byl networking volné diskuze doplněný rautem. Studenti tak ještě měli možnost diskutovat jak s porotci, tak s odborníky z fakulty.

Hlavního vítěze určila porota a další cenu měl možnost získat projekt, který nejvíce oslovil veřejnost. Jako nejlepší projekt byl vyhlášen projekt U Babičky vedený Eliškou Reisingerovou, kde porotci ocenili především potenciál projektu do budoucna. Širokou veřejnost pak nejvíce zaujal projekt Potěš svoji ženu, jehož hlavním iniciátorem je Gabriela Chvojková (tento projekt byl zároveň porotci ohodnocen na druhém místě, s těsnou ztrátou na vítěze).

Organizační tým děkuje za podporu a aktivní účast všem porotcům, odborníkům a návštěvníkům akce, stejně jako studentům za jejich projekty a aktivní přístup k soutěži. Zvláštní poděkování si zaslouží docentka Jitka Srpová za rady při organizaci soutěže. Přejeme Vám všem šťastný vstup do nového roku a mnoho úspěchů v budoucím (nejen) podnikatelském životě.

Za organizační tým: Jan Prošek, Kateřina Uhlíková, Anh Hoang, Samir Avdibegović a Martin Sláma.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.